Podjetje Metalimpex je pristopilo k izvajanju ključnih aktivnosti digitalne transformacije s ciljem dviga kompetenc zaposlenih, uvedbe e-poslovanja, razvoja digitalne kulture.

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

http://www.eu-skladi.si/

digitalna transformacija

Optimizacija poslovnih procesov podjetja Metalimpex d.o.o.

Partner Image
Partner Image
Partner Image

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Optimizacija poslovnih procesov podjetja Metalimpex d.o.o.

Kratica operacije: OPP

Opis operacije z namenom in cilji operacije: 

Vsebine načrtovanih aktivnosti za izboljšanje poslovnih procesov v okviru projekta po posameznih poslovnih področjih:

1 - Nabava

 • Določiti optimalno višino zalog
 • Določiti maksimalno finančno vrednost zalog
 • Zmanjšanje števila produktnih programov
 • Zmanjšati število dobaviteljev, zaradi lažje obvladljivosti
 • Najti rešitev kako obvladati zelo dolge dobavne roke dobaviteljev daljnega vzhoda

2 - Prodaja

 • Vzpostavitev CRM sistema
 • Zmanjšanje števila produktnih programov
 • Vzpostavitev agentskih sodelovanj
 • Zmanjševanje števila malih kupcev
 • Sistematična obdelava kupcev po sejmih
 • Določiti katera skupina kupcev je strateška za obstoj podjetja
 • Določiti kateri programi so strateški za dolgoročni obstoj podjetja
 • Preveriti zasičenost trga z blagom iz daljnega vzhoda

3 - Proizvodnja

 • Izboljšava učinkovitosti in definiranje KPI
 • Odprava ozkih grl
 • Preračunati, kaj dejansko nam pomenijo investicije v nove stroje in če so te upravičene
 • Preveriti koliko je smotrno uporabiti kooperante za določene proizvodne procese in denar, kateri je namenjen za nove stroje, investirati raje v razvoj artiklov z višjo dodano vrednostjo
 • Zmanjšati medfazne zaloge v podjetju

4 - Finance

 • Dokumenti sistem, boljša pretočnost
 • Kalkulativnost izdelkov
 • Izračuni dejanskih amortizacij za stroje in orodja
 • Izračunati smotrnost uvozov iz daljnega vzhoda, če upoštevamo visoke zalog, rizik kvalitete blaga, dolgi dobavni roki, visoki finančni vložki..

Finančna podpora:

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Rezultati operacije:

Operacija bo v operativnem smislu udejanjila strateške usmeritve podjetja, predvsem kar se tiče dilem lastna proizvodnja ali trgovsko blago, kooperacija da ali ne, optimalnost zalog, kateri programi, finance, investicije. Posledično se bo podjetje lažje fokusiralo na donosne artikle in ključne kupce. Denarna sredstva bo podjetje porabilo samo za posle, ki prinašajo dobiček in posledično omogočajo obstoj podjetja na dolgi rok.

Konkretni učinki, ki bodo prispevali k celotnemu izboljšanju konkurenčnosti podjetja in povečanju dodane vrednosti podjetja:

Nabava
Določili bomo optimalno višino zalog in posledično tudi finančno vrednost zalog. Podjetje ne bo trošilo denarja po nepotrebnem za blago, katero dejansko ne prinaša dobička potrebnega za obstoj. Prevetrili bomo vse dobavitelje in znižali bomo število dobaviteljev. Vzpostavili bomo sistem sledenja naročilom in sistem vodenja zalog. Tako bo nabava bolj učinkovita in naročila bodo sledljiva.

Prodaja
Določili bomo katera skupina kupcev je strateška za podjetje ter naredili plan, kako bomo znotraj te skupine pridobili čim več novih kupcev. Zmanjšali bomo število artiklov, ter določili, katera grupa artiklov ja strateška za nadaljnji razvoj podjetja. Podrobno bomo analizirali ali je za podjetje bolj strateško prodajati lastne izdelke, trgovsko blago lokalnih dobaviteljev ali blago dobavitelje iz daljnega vzhoda.

Proizvodnja
Podrobno bomo analizirali kateri stroji in orodja so za podjetje še uporabna in katere je potrebno zamenjati ali pa artikel dati izdelati v kooperacijo. Določeni stroji so namreč dotrajani in stari, ter posledično so bolj počasni in potrošijo veliko energije. S tem ukrepom bo podjetje zmanjšalo porabo energije ter pohitrilo proces in posledično postalo bolj konkurenčno na trgu.

Finance
Posledice gornjih ugotovitev se bodo centralizirale na likvidnosti podjetja.